Ja hi ha data per a la Jornada de la TIAC 2017. Enguany, serà el dia 12 de maig, amb el lloc d'encontre encara per confirmar. La Jornada, amb el títol "El futur dels infants i els seus drets a Catalunya", es desenvoluparà amb la metodologia de Diàlegs Múltiples.

Al llarg del dia, representants de les entitats de la TIAC i altres persones interessades, es reuniran per a identificar i tractar els temes que es consideren més rellevants per al futur dels infants i dels seus drets, així com les intervencions que es puguin portar a terme al futur.

Si t'interessa i hi vols participar, apunta't en aquest formulari d'inscripció.

També pots consultar el programa de la Jornada.

  TIAC infancia Catalunya

La felicitació de la TIAC del nadal 2016 s'ha centrat en la protecció dels drets dels infants refugiats, recollits en la Convenció dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides (1989). 

Així mateix, reiterem el descontentament amb les institucions europees en matèria de persones refugiades i sol·licitants d'asil. Podeu consultar la Resolució de la TIAC sobre refugiats a l'apartat "Documents" d'aquest lloc web. 

 

Des de la TIAC, hem elaborat un manifest per a denunciar la situació d'estancament en què es troba el Pacte per a la Infància i l'Adolescència a Cataluya que vàrem signar ara fa tres anys. 

El Pacte va ser un punt de trobada entre agents institucionals, polítics, econòmics i socials; d’aquests, 21 formen part de la (TIAC). Volem donar a conèixer el nostre desacord amb el seguiment que es fa del Pacte, en els darrers temps, per aconseguir l’objectiu principal pel qual va ser creat: el desplegament de la Llei dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència de Catalunya.

Podeu consultar el Manifest del Pacte per a la Infància a l'apartat "Documents" de la pàgina web de la TIAC. 

Entitats signants del Manifest:

 • Acció Escolta de Catalunya 
 • Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)
 • Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE)
 • Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència (ADDIA)
 • Associació Diomira
 • Associació Entramat 
 • Associació In Via
 • Associació de Mestres Rosa Sensat
 • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL)
 • Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
 • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS)
 • Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
 • Esplais Catalans - Esplac
 • Fundació Ateneu Sant Roc
 • Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume
 • Fundació Roger Torné
 • Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
 • Save the Children

 

 

Amb motiu de les eleccions generals del 20 de novembre i coincidint amb el 22è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant, des la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya volem recordar a administracions públiques, institucions, partits polítics i teixit associatiu la necessitat del seu compromís per assolir els reptes i les actuacions que en matèria d’Infància estan pendents de desenvolupar-se per a Catalunya:

 1. Desplegament reglamentari integral de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb els corresponents calendari i memòria econòmica.
 2. Reglamentar el funcionament de la Comissió específica sobre la infància i adolescència de Catalunya que ha estat creada recentment al Parlament de Catalunya, de manera que les organitzacions d’infància puguin participar-hi.
 3. Impulsar i donar suport al Pacte per la Infància i l’Adolescència a Catalunya.
 4. Elaborar un pla de treball i prendre mesures pràctiques per eradicar la pobresa infantil i per pal·liar-ne els seus efectes.
 5. Promoure la participació infantil i en especial en els Consells d’infants i adolescents locals i el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència a Catalunya (CNIAC), previst a la Llei.
 6. Assegurar, defensar i promoure el respecte als Drets dels infants reconeguts a la Convenció dels Drets dels Infants i la Llei d’Oportunitats de la Infància i l’Adolescència a Catalunya entre la ciutadania en general, els propis infants i el món acadèmic i professional. Incloure’ls en el currículum dels Plans d’estudis de les facultats i escoles universitàries més significatives (Dret, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Economia).
 7. Assegurar la perspectiva d’infància amb la coresponsabilitat i coordinació efectiva de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya mitjançant el compliment del que disposa la disposició addicional cinquena de la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 8. Establir els mecanismes necessaris per a que l’Observatori dels Drets de la Infància compti amb els recursos necessaris per tal de poder fer estudis i informes periòdics sobre la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya.
 9. Acreditar amb Estatut Consultiu al Parlament de Catalunya un conjunt d’entitats representatives de l’àmbit de la infància i l’adolescència per tal que assessorin les accions que afecten aquest sector.
 10. Revisar els processos administratius d’adopció i/o d’oposició  de les mesures de protecció d’infants i adolescents, per tal de fer-los mes garantistes, transparents i públics, amb la intervenció d’advocats especialistes  en tot el procés i evitar, així,  la indefensió   dels menors i de les famílies biològiques, acollidores i/o adoptives.
 11. Reduir l’edat de dret de vot als 16 anys.