La diversitat d’institucions i entitats que atenen a Catalunya als infants, apleguen un ampli ventall d’informacions sobre les seves condicions de vida i sobre molts aspectes que afecten els seus drets en general, o els drets de subconjunts d’infants en particular. De vegades, algunes de les entitats recopilen aquestes informacions i publiquen informes o d’altres documents que permeten una visió més sistemàtica d’algunes d’aquestes situacions.

Les administracions que actuen a Catalunya i les seves diverses institucions, departaments i organismes coneixen realitats parcials de la vida dels infants a casa nostra des de l’atenció que en fan a necessitats molt concretes. Salut, educació, serveis socials, cada departament i cada organisme dins de cada institució té les seves dades de treball a partir del seu àmbit de responsabilitat.

El mateix passa entre les associacions i ONG’s. Cadascuna centra la seva activitat en problemàtiques més o menys concretes i, en conseqüència, l’acumulació de coneixement que tenim és sempre parcial pel que fa a la realitat dels nostres infants.

Per la seva part, Universitats i Centres d’investigació, de vegades, desenvolupen recerques a partir de l’explotació de les dades proporcionades per entitats i institucions, i d’altres vegades les recullen pel seu compte, però amb el denominador comú que sovint són poc conegudes a casa nostra per la ciutadania en general.

Des de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya hem pensat que molts d’aquests informes i informacions es podrien relacionar i que serien útils per ajudar-nos a tots a tenir una visió més global, realista i detallada de la diversitat de situacions existents que afecten els nostres infants i els seus drets. Es per això que la TIAC vol promoure un esforç de recopilació i ordenació de dades, bo i col·laborant a la presa de consciència dels diversos actors implicats en la millora de les condicions de vida i en la promoció dels drets dels infants i adolescents al nostre país.

Ara bé, també ens cal preveure com podrem fer servir aquestes informacions per tal que es prengui consciència de la seva importància, i per tal que doni fruits pràctics concrets. És per aquests motius que hem volgut comptar amb la participació de Jorge Cardona, membre del Comitè dels Drets dels Infants, per a que, des de la seva experiència, ens assessori sobre els usos i formats que les diferents informacions i informes poden tenir per a la millora de les condicions de vida i el reconeixement i garantia dels drets dels Infants i Adolescents de Catalunya, i per a l’elaboració del  V i VI Informe d’Aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDN) en Espanya, i dels informes de seguiment.

 

Dimarts, 27 d'octubre de 2015

9:00h.

Acreditacions i lliurament de material

9:30h.

Acte inaugural

Albert Tort
President del Col·legi d’infermeres i infermers de Barcelona

Josep Maria Villena
President de la Taula per la infància i l’adolescència de Catalunya (TIAC)

10:00h.

“Mons dels infants: dels mons coneguts pels professionals fins als mons informats pels infants” (ponència)

Ferran Casas
Catedràtic de Psicologia social de l’Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida de la Universitat de Girona (UdG)

Maria Vinuesa (presenta)
Secretària de l’Executiva de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

11:00h.

Pausa-cafè

11:30h.

“Les dades de les Administracions” (taula)

Jordi Muner
Responsable de Planificació i Avaluació de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya

Josep Villarreal
Director d’Estratègia i Innovació de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Maria Jesús Larios
Adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents del Síndic de Greuges

Carme Figueras
Consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Lluís Flaquer
Catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Josep Lluís Ortuño (coordina)
Junta directiva de la TIAC

13:15h.

“Organismes, societat civil i coneixement de la realitat de la infància i l’adolescència” (taula)

Quima Oliver
Coordinadora UNICEF Comitè Catalunya

Emilie Rivas
Tècnica de sensibilització i polítiques d'Infància de Save the Children

Maria Truñó
Directora de l’Institut Infància i Món Urbà CIIMU

Gonzalo de Castro
Coordinador d’Estudis d’Educo

M. Eulàlia Palau (coordina)
Presidenta ACIM

14:30h.

Dinar

16:00h.

“Dades i evidències que afecten els drets de molts subconjunts d’infants: com informar” (ponència)

Jorge Cardona
Membre del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides i Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de València.

Xavier Puigdollers (presenta)
President de la Secció d’Infància i Adolescència del Col·legi d’Advocats de Barcelona i secretari de la Comissió d’Infància de Justícia i Pau

17:00h.

L’elaboració d’Informes al Comitè dels Drets dels Infants (ponència)

Conchi Ballesteros
Responsable de programes de la Plataforma de Infancia

Laura Enfedaque (presenta)
Secretària a la TIAC en representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

17:30h.

Debat i conclusions

18:00h.

Cloenda

Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona

C/Pujades 350, 08019 Barcelona - www.coib.cat

(Porta giratòria, 3a planta)

Com arribar

  • Autobús: 7, 26, 36, 41, 71 i 141
  • Metro: Línia 4, Selva de Mar
  • Trambesòs: L4
  • Cotxe: sortida 24 de la Ronda Litoral
Imprimeix

200 x 163 px

HTML:

200 x 100 px

HTML:

Organitza

Patrocinadors

(espai disponible per patrocinadors)

Col·labora

Entitats participants de la TIAC

Altres entitats participants

09:30 - Acte inaugural

10:00 - Mons dels Infants

11:00 - Pausa Cafè

11:30 - Les dades de les Administracions

13:15 - Organismes, societat civil i coneixement de la realitat de la infància i l’adolescència

14:30 - Dinar

16:00 - Dades i evidències que afecten els drets de molts subconjunts d’infants: com informar

17:30 - Debat i conclusions

18:00 - Cloenda

Public