9:30h.

Acreditacions i lliurament de material

10:00h.

Presentació

Proposta de temes i elaboració de l'agenda del dia

11:00h.

Pausa-cafè

11:30h

Diàlegs Múltiples. Sessió I

Debats simultanis en petits grups

14:30h.

Dinar

15:30h.

Diàlegs Múltiples. Sessió II

Debats simultanis en petits grups

17:30h.

Apreciació conjunta sobre l'experiència i aprenentatges

18:30h.

Fi de la jornada