En què consisteix?

Membres de la Taula per la Infància i l’adolescència a Catalunya (TIAC) i totes aquelles persones interessades en la promoció i defensa dels drets dels infants, ens reunirem durant un dia per a identificar els temes que considerem rellevants per al futur dels infants i els seus drets a Catalunya, explorar-ne el contingut, enriquir-lo amb les diferents aportacions a través del diàleg, i al mateix temps, identificar aquelles accions que cal dur a terme. 

Metodologia “Diàlegs Múltiples”

A l’inici de la Jornada, en sessió plenària es construirà una agenda del dia amb els temes de diàleg proposats a iniciativa de les persones participants. A aquesta mateixa sessió s’explicarà la metodologia i criteris de treball. Es clourà amb una altra sessió plenària amb les persones presents. L’organització permet també incorporar nous temes de diàleg durant tota la Jornada.

 Es recomana la participació a tota l’activitat.

Temes a debatre

A) Quins valors i línies de futur en favor de la infància creus que són necessaris que s’impulsin des de la TIAC?

B) Quines formes i temes de col·laboració creus que es podrien crear entre entitats de dins i fora la TIAC?

Per tal que la participació dels membres i les entitats sigui adient als interessos de totes les persones participants, es poden suggerir els temes a debatre durant la jornada. Les propostes es poden realitzar a través d'una pestanya habilitada al formulari d'inscripció.

A continuació mostrem alguns exemples de temes a tractar:

  • Pobresa infantil: justícia social o caritat?
  • Participació democràtica dels nens i nenes al seu entron: els consells d'infants
  • El sistema de protecció infantil
  • L'avaluació periòdia dels drets dels infans: les dades, els indicadors, els informes...
  • Societat organitzada per a una infància feliç: les institucions, les entitats...
  • El Pacte per la Infància
  • El desplegament de la llei