Des de la TIAC, hem elaborat un manifest per a denunciar la situació d'estancament en què es troba el Pacte per a la Infància i l'Adolescència a Cataluya que vàrem signar ara fa tres anys. 

El Pacte va ser un punt de trobada entre agents institucionals, polítics, econòmics i socials; d’aquests, 21 formen part de la (TIAC). Volem donar a conèixer el nostre desacord amb el seguiment que es fa del Pacte, en els darrers temps, per aconseguir l’objectiu principal pel qual va ser creat: el desplegament de la Llei dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència de Catalunya.

Podeu consultar el Manifest del Pacte per a la Infància a l'apartat "Documents" de la pàgina web de la TIAC. 

Entitats signants del Manifest:

 • Acció Escolta de Catalunya 
 • Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)
 • Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE)
 • Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència (ADDIA)
 • Associació Diomira
 • Associació Entramat 
 • Associació In Via
 • Associació de Mestres Rosa Sensat
 • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL)
 • Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
 • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS)
 • Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
 • Esplais Catalans - Esplac
 • Fundació Ateneu Sant Roc
 • Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume
 • Fundació Roger Torné
 • Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
 • Save the Children