(Barcelona, 1977). Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i Màster oficial europeu en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb postgraus en resolució de conflictes i en atenció psicosocial i acció comunitària. Experiència professional de més de quinze anys en el camp de la investigació social, la cooperació internacional i la incidència política des de diversos centres de recerca com la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans o la Fundació Jaume Bofill, entitats socials com Intermon Oxfam o Metges sense Fronteres, i a Amèrica Llatina a organitzacions locals de drets humans i organismes com el PNUD. Els darrers cinc anys ha treballat com a responsable de polítiques d’infància i gestió del coneixement a UNICEF Comitè Catalunya. I, recentment, ha assumit la direcció del consorci públic Institut d’infància i món urbà (CIIMU), integrat per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la UB, la UAB i la UOC.