(Mataró, 1946) és Catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Àrea de Polítiques Familiars de l’Institut d’Infància i Món Urbà de Barcelona (CIIMU). Llicenciat i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona i Autònoma de Barcelona respectivament, està llicenciat en ciències polítiques per l’Institut d'Études Politiques de París (1969) i ha cursat estudis de postgrau  en sociologia a les universitats de Lancaster i East Anglia (Anglaterra) (1974 78). És autor de De la vida privada (1982), El català, ¿llengua pública o privada? (1996), El destino de la familia (1998), La estrella menguante del padre (1999), Les polítiques familiars en una perspectiva comparada (2000), coautor de Permanencia y cambio en la familia española (1990), Parejas y matrimonios: Actitudes, comportamientos y experiencias (1994), La cultura catalana: El sagrat i el profà (1996) i “Política familiar a Catalunya: Una primera aproximació” (1999) i compilador de l’Informe sobre la situació de la família a Catalunya: Un intent de diagnòstic  i  Políticas familiares en la Unión Europea (2002). Ha portat a terme diverses recerques sociològiques, publicat nombrosos articles i assaigs sobre llengua, cultura, identitat, comunitat, família i polítiques familiars i, dins el camp de la seva especialitat, assesora diversos departaments del govern de la Generalitat de Catalunya: ha format part del “Consell  d’Experts”, per a la implementació de l’“Acord estratègic per a internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana”; fou membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, dependent de la Conselleria de Justícia i membre de l’Observatori de la Família, dependent de la Conselleria de Benestar i Família. Actualment està fent recerca sobre els canvis en les estructures familiars i els seus efectes sobre la infància, així com sobre les pautes de treball informal en una perspectiva comparada europea. És promotor i coordinador d'una xarxa europea sobre “El benestar de la infància: L'impacte del canvi en les formes familiars, les condicions de treball dels pares, la política social i les mesures legislatives”, finançada pel VI Programa Marc de la Unió Europea (2004-2007) i  responsable del grup de recerca “Infància, famílies i polítiques socials comparades”