Catedràtic de psicologia social i professor emèrit per la Universitat de Girona. Coordinador del grup de recerca ERIDIQV (http://www.udg.edu/eridiqv), adscrit a l’Institut de Recerca sobre Calidad de Vida (http://www.udg.edu/irqv). Membre del Comitè Directiu de la ISQOLS (International Society for Quality of Life Studies) i de la ISCI (International Society for Child Indicators).

Les seves principals línies de recerca són el benestar i la qualitat de vida de la infància; drets dels infants i sistemes de protecció social; i el adolescents i els mitjans audiovisuals. Ha participat en 10 projectes internacionals de recerca, entre els que destaquen dos de recents: el YIPPEE (Young People from a Public care background. Pathways to Education in Europe: http://tcru.ioe.ac.uk/yippee), finançat per la Comissió Europea, i el Children’s Worlds (“els mons de la infància”)(http://www.isciweb.org/), finançat per la Jacobs Foundation i que ha recollit dades d’infants d’entre 8 i 12 anys de moment a 15 països, per crear una nova base de dades internacional de lliure disposició que faciliti l’ús d’indicadors subjectius dels infants.

Ha estat professor convidat a 11 universitats estrangeres i ha impartit docència en programes de màster i de doctorat a d’altres 16, entre espanyoles i estrangeres, així com al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Membre del Consell editorial de les revistes Social Indicators Research, International Journal on Children’s Rights, Journal of Happiness Studies, Applied Quality of Life Studies, International Journal of Child and Family Welfare, Journal of Social Sciences, Child Indicators Research, Child Abuse & Neglect i Journal on Social Research and Policy. Premiat el 2014 amb el Distinguished Fellow Award de la ISQOLS, per la “evidència d’una vida dedicada a la recerca, desenvolupant contribucions substancials per a la qualitat de la vida”.

Autor de 18 llibres, més de 50 capítols de llibres, i més 100 articles en revistes científiques internacionals d’impacte. Un dels seus darrers treballs destacables és la coedició amb d’altres 3 autors del Handbook of Child Well-Being (5 volums, 114 capítols, més de 200 autors de 38 països) publicat per Springer el 2013:
(http://www.springer.com/social+sciences/wellbeing+%26+quality-of-life/book/978-90-481-9062-1).

De 1990 a 1993, va ser el director del Centro de Estudios del Menor, del Ministerio de Asuntos Sociales, a Madrid. De 1992 a 1996, va presidir l’Experts Committee on Childhood Policies del Consell d’Europa (Strasbourg, France). Va ser el primer president de l’Advisory Board de Childwatch International (Oslo, Noruega), fins a 1996, continuant-hi com a membre fins el 2005. I va ser el primer director de l’Instititu de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona, des de la seva creació el 1997 fins el 2008. Al llarg de 18 anys ha estat el  director de la revista Intervención Psicosocial.